+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Skolastik düşünce nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Skolastik düşünce nedir?
  Skolastik düşünce nedir? bu düşünce hangi dönemde otaya çıkmış bir düşüncedir. bunun dışında bu skolastik düşünce neyi savunmaktadır ve bu düşünceye göre hangi düşünce gerçek olandır. bunları banan kısa ve anlaşılır bir şekilde açıklar mısınız. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Skolastik düşünce nedir

  Skolastik düşünce;Ortaçağda kilisenin baskın olduğu bir dönemde kilisenin özgür düşünce ortamının önüne gecip tek doğrunun incildeki bilgileri olduğunu savunan bir düşünce tarzıdır.
  Skolastik düşünce; dar düşünce, sınırlandırılmış düşünce demektir. Bilinen bir düşüncenin dışında hiçbir düşünceye hayat hakkı tanımamadır. Olaylara siyah beyaz bakmadır. Aradaki diğer renkli tonları görmemezlikten gelmedir. Güzelliklerin sadece kendi ağzından çıkmasına tahammül gösterip, kendi dışındaki renkli solukların seslerini kesmektir. Bencilliğin, egoistliğin ve tahammülsüzlüğün düşünceye yansımış şeklidir. Yasakçı düşünce de diyeceğimiz bu düşünce akımı genelde cehaletin hakim olduğu yerlerde yer bulsa da, bazen ilmi enaniyetin doruklara ulaştığı yerlerde de ortam bulur.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Skolastik düşünce bilindiği gibi felsefi bir düşüncedir. bu düşünce bilindiği gibi orta çağda aslında kilisenin çok güçlü olduğu bir çağda ortaya çıkmıştır. bu düşünceye göre kilisenin her söylediği doğru değildir doğru olan incilde yazılanlardır. kısacası bu düşünce özgür düşünceyi savunmaktadır.
+ Yorum Gönder